logo Facebook
i slova jsou činy

Vyjádření Unie vydavatelů k žádosti europoslance Tomáše Zdechovského o revokaci hlasování Evropského parlamentu o autorském právu

28. března 2019 22:12 / autor: Monitor

Podle tiskové zprávy publikované na svém webu a zprávy ČTK přednesl poslanec Evropského parlamentu za Českou republiku Tomáš Zdechovský dne 27. 3. 2019 procedurální námitku proti výsledkům hlasování o projednání pozměňovacích návrhů v rámci jednání Evropského parlamentu o směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu dne 26. 3. 2019. Žádost zdůvodnil údajnou „změnou hlasování ze strany 13 europoslanců“.

Na základě jakých důvodů se tito europoslanci rozhodli změnit svůj hlas, se můžeme pouze domnívat. Lobbistický vliv digitálních platforem a dalších zájmových skupin musel být zcela enormní, když se pokoušejí nyní dosáhnout změny tímto zcela mimořádným opravným prostředkem.

Unie vydavatelů je zcela zásadně proti obnovení hlasování o připomínkách, neboť na příkladu většiny českých europoslanců zcela jasně vidíme, jak se pod vlivem vnějších lobbistických tlaků jejich vyjádření k přijetí směrnice měnilo. Směrnice byla přijata v poměru 348 hlasů PRO a pouze 274 hlasů PROTI. Žádný důvod k obnovení hlasování ze strany předsedy Evropského parlamentu pana Antonia Tajaniho tedy v daném případě není vůbec relevantní.

Jedinými dvěma českými europoslanci, kteří obstáli nátlaku lobbistických skupin a ve své podpoře přijetí směrnice na ochranu autorských práv vytrvali, jsou paní poslankyně Michaela Šojdrová a pan poslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL). Po celou dobu projednávání byla jejich stanoviska zcela konzistentní a transparentní. Byli schopni veřejně formulovat proč je legislativní úprava nezbytně nutná a neschovávají se za obecná prohlášení o údajné potřebě „záchrany internetu“.