logo Facebook
i slova jsou činy

Stížnost JUDR. K. Samkové ohledně trestního oznámení na redaktora ČRo J. Kroupu - odpověď Rady ČRo

03. dubna 2019 23:09 / autor: Monitor

Vážená paní doktorko,

jménem Rady Českého rozhlasu si dovoluji reagovat na Váš dopis ze dne 6. února 2019 ve věci: „Podání informace o podání trestního oznámení na Český rozhlas, jeho redaktora Jana „Janka“ Kroupu a šéfredaktora Radiožurnálu Jana Pokorného; informace o výzvě k omluvě Českým rozhlasem“.

Rada ČRo se Vaším sdělením podrobně zabývala, s celou záležitostí se detailně seznámila a v rámci svých kompetencí se dotázala na stanovisko vedení Českého rozhlasu na veřejném jednání Rady Českého rozhlasu 27. února 2019.

Generální ředitel ČRo René Zavoral Radě ČRo sdělil, že se Vaší žádostí Český rozhlas detailně zabývá a právní oddělení prověřuje dané skutečnosti, dále uvedl, že Vám ve stanovené lhůtě zašle na Vaší žádost odpověď a Radě ČRo tuto předloží na vědomí.

Rada ČRo vnímá Vaši záležitost jako velmi citlivou a chápe rovněž Váš zájem o vyjasnění celé věci. Rada ČRo ovšem nedisponuje právní subjektivitou (což je aspekt, na který Rada ČRo již dlouhodobě zákonodárce upozorňuje) a není tedy kompetentní stěžejní zákonné věci posuzovat.

Vážená paní doktorko, účastnila jsem se v únoru letošního roku rovněž zasedání 12. schůze volebního výboru PS PČR, který si v případě výjimečných záležitostí ve veřejnoprávních médiích (v našem případě v Českém rozhlase) zve předsedkyni Rady ČRo, aby předmětné věci okomentovala, vyjasnila. Na této schůzi, konané 21. 2. 2019, byla předsedou volebního výboru Stanislavem Berkovcem mimo jiné zmíněna i Vaše žádost, se kterou jste se rovněž obrátila i na poslance volebního výboru.

V následné debatě jednoznačně převládal názor, že Vaše záležitost bude muset být (bude-li to nutné) prošetřena jedině soudní cestou, Rada ČRo v této věci nemůže nic dalšího konat.

Děkuji Vám velmi za pochopení a přeji Vám vše dobré, jménem Rady ČRo,

Hana Dohnálková
předsedkyně