logo Facebook
i slova jsou činy

TV Barrandov v roce 2018 zásadně zaměstnávala RRTV

21. května 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se musela v roce 2018 často zabývat Soukupovými experimenty na TV Barrandov. Uvádí to ve své výroční zprávě, kterou předložila Poslanecké sněmovně. Úřad rady měl plné ruce práce s analytickými úkoly díky televizi, která postupně ztrácí nejen diváky, ale i tvůrčí zázemí. „…mezi analytickými úkoly roku 2018 významnou roli hrály také ty, které reflektovaly změny v programové nabídce Televize Barrandov. V průběhu celého roku byl program obohacován o nové publicistické či pseudopublicistické formáty moderované Jaromírem Soukupem. Problematičnost těchto pořadů se projevila v obrovské vlně stížností, a to jak ze strany pobouřených diváků, tak ze strany subjektů, které se domnívaly, že byly prostřednictvím některého z pořadů Jaromíra Soukupa poškozeny, protože o nich bylo pojednáno nepravdivě, jednostranně a manipulativně,“ popsala rada.

To, že Jaromír Soukup testuje mediální právní systém České republiky bylo zřejmé od chvíle, kdy na vlastní obrazovku vstoupil. I lidé z bývalé barrandovské rodiny nevěřícně kroutili hlavou. „Rada projednala desítky analýz, které posuzovaly pořady typu Duel Jaromíra Soukupa, Aréna Jaromíra Soukupa, Kauzy Jaromíra Soukupa atd. V mnoha případech analýzy potvrdily, že tyto pořady bezprecedentním způsobem porušují bazální zásady objektivity a vyváženosti, jak je nastavují teoreticko-metodologická východiska mediálních studií a rovněž judikatura soudů,“ uvedla rada ve výroční zprávě.

Jaké závěry radní k dramatické situaci vyvolávané opakovaně TV Barrandov odhlasovali? Vždy a opakovaně televizi upozornili na porušení zákona. „Patrně nejzásadnějším bylo vydané upozornění za porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání za opakované porušení vyváženého přístupu ke kandidujícím osobnostem v období před prezidentskou volbou, projevující se systematickým zvýhodňováním Miloše Zemana, a naopak znevýhodňováním ostatních kandidátů,“ zdůraznila rada prohřešek, který považuje za nejpodstatnější. „Pokuta za některý z pořadů Jaromíra Soukupa nicméně uložena nebyla, jelikož soudy vyžadují, aby pokutě předcházelo typově shodné předchozí upozornění. Taková situace během roku 2018 nenastala.“

Říká se – boží mlýny melou pomalu. Ty mediální melou ještě pomaleji. A tak se začali ti, které ve svých pořadech Jaromír Soukup „pomluvil“, obraceli na soud. Tam měli šanci na satisfakci větší a hlavně rychlejší. Testování, co naše mediální zákony snesou pokračuje i letos. Ovšem diváky publicistika Jaromíra Soukupa postupně unavuje. Diváci jeho televizi průběžně opouští, dokonce i původně atraktivní Týden s prezidentem klesá do mediální bezvýznamnosti. A věrní diváci dávají přednost jiným pořadům na TV Barrandov.