logo Facebook
i slova jsou činy

RRTV: Problémy TV Barrandov s porušením licenčních podmínek i s neobjektivním zpravodajstvím

07. června 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Na desátém letošním zasedání projednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 34 bodů programu.  Vyhodnotila 45 stížností diváků a posluchačů, vydala dvě upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení dvou řízení o přestupku. Tentokrát rada neuložila žádnou pokutu.

Schůze RRTV by byla mnohem kratší, nebýt televize Jaromíra Soukupa. Rada s TV Barrandov zahájila řízení o přestupku, kterého se televize mohla opakovaně dopustit ve vysílání pořadu Moje zprávy příspěvky o společnosti JCDecaux. „Příspěvky obsahovaly tvrzení ohledně podnikatelské činnosti JCDecaux a probíhajícího trestního řízení, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů,“ popsala rada trvalý problém mnoha pořadů TV Barrandov.

Rada také opět řešila porušení licenčních podmínek TV Barrandov. Televize v lednu odvysílala pouze jedenkrát denní zpravodajský přehled Naše zprávy, ačkoliv podle licence by měla zpravodajský přehled několikrát denně. Sankci však rada za porušení licence neuložila, usoudila totiž, že už samotné projednání přestupku před správním orgánem postačí k nápravě problému.

Rada uložila napomenutí společnosti Naturprodukt CZ spol. s.r.o., protože zadáním reklamy na doplněk stravy Detritin porušila zákon. Reklama nesmí připisovat žádné potravině vlastnosti léků. „Konotace obrazu a verbální složky obchodního sdělení vyjadřuje nutnost užívání produktu Detritin v zimním období z důvodu možné nemoci nastalé z nedostatku vitaminu D,“ popsala rada důvod sankce. Reklamu vysílal kanál Barrandov News.

Příští zasedání rady bude 25. a 26. června 2019.