logo Facebook
i slova jsou činy

Adam Černý: Média veřejné služby si společnost platí, aby měla dostupnou kvalitní novinařinu

28. června 2019 13:00 / autor: Monitor

Senát využil jednání o petici "Braňme média veřejné služby" k veřejnému slyšení mnoha zainteresovaných. Předseda Syndikátu novinářů Adam Černý uvedl:

"Připomněl bych několik skutečností, co považuji za základ demokratické společnosti. Je to parlamentní demokracie, jejíž jsou senátorky a senátoři součástí. Je to nezávislá justice a jsou to svobodná média. A ty dohromady umožňují bohatý život občanské společnosti. Pro svobodná média, a to je velmi důležité, je podstatná funkce médií veřejné služby. Proč? Proto, že jiná média, soukromá média v současné době v důsledku změn a využívání sociálních sítí jsou ekonomicky slabá a proto politicky zanedbatelná. Média veřejné služby proto představují jediná média, která si společnost prostřednictvím speciální daně platí, aby měla dostupnou kvalitní novinařinu. Uvedu jediný příklad. Jedině média veřejné služby mají zahraniční zpravodaje. Žádné jiné médium to nemá. Čili to je jenom jediná ukázka, proč je to důležité.
Důležité by bylo, kdyby se Senát mohl zamyslet nad tím, připomenu, že Senát vznikl až později po Poslanecké sněmovně, že by se mohl zabývat myšlenkou, zda nenavrhnout, rozšířit způsob jmenování členů mediálních rad, tak, aby Senát se stal součástí toho procesu jmenování. A potom bych upozornil ještě na důležitou větu, která je v tom návrhu usnesení, že se mluví o institucionální nezávislosti, o tom tady byla řeč, protože institucionální nezávislost je ochránit ji před politickými tlaky, které sílí, jde o ekonomickou nezávislost, koncesionářské poplatky byly naposledy stanoveny asi před 15 lety, upozornil bych na to, možná, že generální ředitel České televize by o tom mohl mluvit lépe, se změnou technologickou, která vypadá velmi technicky, přechodu na nové frekvence, může tento přesun mít významný dopad na ekonomické fungování České televize, případně Českého rozhlasu, který také čeká digitalizace, že nebudou mít prostředky na to, aby mohly plně plnit svou službu."