logo Facebook
i slova jsou činy

Český rozhlas v roce 2018 hospodařil se ziskem

10. července 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Rozpočet na rok 2018 schválila Rada Českého rozhlasu jako vyrovnaný s celkovými náklady i výnosy 2 253 milionu Kč. Skutečné výnosy dosáhly 2 264,4 milionu (navýšení o 11,4 milionu), skutečné náklady byly 2 224,8 milionu (úspora oproti rozpočtu 28,2 milionu). Rozhlas tak po zdanění hospodařil se ziskem 39,3 milionu.

Rozhodující vliv na vyšší výnosy měl výběr rozhlasových poplatků, kde příjem vzrostl oproti plánu o 12,5 milionu na 2 087 milionu. Další příjmy tvoří podstatně menší zdroje peněz, výnosy z reklamy, sponzoringu a ostatních obchodních aktivit rozhlasu dosáhly necelých 80 milionů.

Náklady na mzdy, odměny a povinné odvody spolknou téměř polovinu rozpočtu Českého rozhlasu. V minulém roce dosáhly 1 016,5 milionu. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2018 byl 1 477,64 (v roce 2017 - 1 489,5, v roce 2016 - 1486), průměrná mzda v České rozhlasu se zvýšila oproti roku 2017 o 1 493 Kč na 39 394 Kč.  V druhé polovině roku probíhala hodně medializovaná optimalizace počtu zaměstnanců, která by výraznější dopad do počtu čísel hospodaření měla mít až v roce 2019.

Hospodaření Českého rozhlasu je dlouhodobě stabilní. Vedení se však připravuje na horší časy a v roce 2018 začalo utahovat nákladům opasek. 92% příjmů dostává rozhlas z poplatků. Ty mají konstantní hodnotu 45 Kč měsíčně od roku 2005. Inflace za tu dobu z jejich hodnoty ukrojila necelých 30%. Je zřetelné, že bez změny výše rozhlasového poplatku není stabilní hospodaření udržitelné do nekonečna. Nedávno zveřejněná analýza EBU (Peer to peer) k tomu uvedla: „Devalvace rozpočtu Českého rozhlasu v posledních letech je časovaná bomba s potenciálně ničivými dopady na jeho životaschopnost…potřebuje zajistit dlouhodobé financování.“

Ve vedení Českého rozhlasu v roce 2018 neprobíhalo tolik změn, jako v předchozích dvou letech. Na konci ledna odešla Eva Hazdrová Kopecká a od 1. února je ředitelem Programu Ondřej Nováček. V té době vznikl samostatný úsek Komunikace, marketingu a obchodu, jeho ředitelem se stal Jiří Hošna. Hledání však pokračovalo při obsazování dalších důležitých postů, především šéfredaktorů stanic, ale i v dalších patrech Českého rozhlasu. V minulém roce byla zkompletována síť regionálních studií, která kopíruje krajské uspořádání České republiky (byla otevřena stanice ČRo Karlovy Vary).

Vedle průběžné kontroly hospodaření Dozorčí komisí jej posoudil i nezávislý auditor - společnost NEXIA AP. Podle jeho výroku podává účetní uzávěrka věrný a poctivý obraz hospodaření a je v souladu s českými účetními předpisy. Na červnovém zasedání schválila rada Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2018. Podle zákona tuto zprávu předložila ke schválení Poslanecké sněmovně.