logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Je Podvýbor pro svobodu slova a média mrtvý?

24. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Zatímco v roce 2018 se sešel Podvýbor pro svobodu slova a média (je podvýborem Petičního výboru) k šesti jednáním, v roce 2019 pouze ke dvěma – v lednu a v únoru. Na konci března zorganizoval předseda podvýboru Leo Luzar (KSČM) ještě kulatý stůl k projednávání konkrétního sněmovního tisku. Od té doby podvýbor spí a žádné schůze nemá. Zatím není jasné, jestli podýbor vyčepal „svá témata“ anebo na Petčiní výbor nepřicházejí podněty, které by podvýboru předal k projednání. Celý článek

Radu ČTK dočasně řídí místopředsedkyně Jaroslava Wenigerová

23. července 2019 10:08 / Jan Mrzena
V červnu skončil v Radě České tiskové kanceláře mandát dosavadnímu předsedovi Miroslavu Augustinovi (nominovaný ANO) a bývalému místopředsedovi Jakubu Heikenwälderovi (KDU-ČSL). Poslancům se radu zkompletovat nepodařilo, a tak se zbývajících pět radních rozhodlo počkat s volbou svého nového předsedy. Radu dočasně řídí služebně nejstarší členka - místopředsedkyně Jaroslava Wenigerová (ODS). Radní na červencové schůzi řešila dva podněty. První se týkal zpravodajského pokrytí Krameriových cen, druhý požadoval informaci o zdrojích ke zprávě, ve které ČTK informuje o tom, že Ústavní soud odmítl stížnost „Moravských pirátů“, kteří tak nemohli kandidovat do Evropského parlamentu. Rada s ohledem na své kompetence předala oba dopisy generálnímu ředitele ČTK a požádala ho, aby jí napsal, jak na dotazy odpověděl. Celý článek

V prvním pololetí tématika Poslanecké sněmovny v téměř 40 tisících článcích, televizních a rozhlasových pořadech

22. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
První pololetí pro poslance skončilo 12. července. Poslanecká sněmovna a všechno, co se v ní děje, byla, podobně jako v předchozích letech, často předmětem zájmu novinářů. Ti byli ovšem vedeni zájmem svých konzumentů - čtenářů, posluchačů a diváků. Tiskové středisko sněmovny upřesnilo, "V prvním pololetí 2019 (od 1. 1. do 12. 7. 2019, kdy skončila 33. schůze) bylo v Poslanecké sněmovně vydáno celkem 2762 jednorázových novinářských akreditací pro 837 píšících novinářů (noviny, internet, rozhlas), 137 fotografů a 1752 televizních pracovníků. Trvalou akreditaci mělo 59 novinářů."  Celý článek

Mediální reflexe 2019 – Digitalizace i Směrnice o AVMS

21. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání připravila tradiční podzimní konferenci Mediální reflexe 2019. Dopolední panel má téma Digitalizace rozhlasového vysílání, diskutovat budou František Čunderlík (RRTV) Jiří Duchač (ČTÚ) Marcel Procházka (České Radiokomunikace) Karel Zýka (Český rozhlas) a zástupce ministerstva kultury. Do panelu nebyli přizváni zástupci komerčních rádií. Zatímco o digitalizaci televizního se diskutuje často, v posledních letech zejména v souvislosti s přechodem na DVB-T2, o digitalizaci rozhlasového vysílání mluví především Český rozhlas, a to v souvislosti s platformou DAB+. Pro komerční rádia je však použití této platformy nákladné, a proto hledají jiné cesty, jak dostat své vysílání k posluchačům. Celý článek

Michal Šmarda: Sledujeme karikaturu celé jedné politické epochy

20. července 2019 05:00 / Ivana Chmel Denčevová
Ministerstvo kultury, které bývá často spíše opomíjeným, se stalo centrem pozornosti posledních týdnů. Ovšem nikoliv z důvodů věcných, ale spíše zástupných. Zdánlivě jednoduchá situace, demise stávající ministra, role prezidenta, role předsedy vlády a role koaliční strany, která nominuje nového ministra kultury. Zřejmě příběh, který je zcela zbytečné znovu opakovat. Jedním z „aktérů“ je kandidát České strany sociálně demokratické na tento post - stávající starosta Nového Města na Moravě - Michal Šmarda. Na otázku, zda se nejedná už spíše o příběh operetní, říká: „Lidé, kteří mají nadhled a smysl pro humor to mohou brát jako opravdu operetní příběh. Probíhají setkávání na různých místech, setkávají se různí lidé – prezident, premiér, předseda sociální demokracie a někdy i já – ale druhý příběh je, že tady sledujeme možná jakousi karikaturu celé jedné politické epochy. Lidé ztrácejí schopnost se spolu normálně bavit a problémy normálně řešit…je to jistá esence neschopnosti normálně racionálně a pružně jednat tak, aby země sloužila lidem.“  Celý článek

Senátní SKSP bude hodnotit seminář „Nezávislost veřejnoprávních médií v ČR“

19. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
V úterý odpoledne bude mít svou pátou schůzi senátní Stálá komise pro sdělovací prostředky. Senátoři projednají Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018, jejíž porobnosti představí předseda ČTÚ Jaromír Novák, zpravodajem komise je Ladislav Faktor. Poté senátoři vyhodnotí seminář „Nezávislost veřejnoprávních médií v ČR“, který komise zorganizovala na začátku dubna. Celý článek

Rada ČTK pracuje podle zastaralého zákona

18. července 2019 11:55 / Jan Mrzena
Rada České tiskové kanceláře má nejméně kompetencí ze všech mediálních rad. Má je popsány natolik obecně, že radní naráží na mantinel – jak vykládat to, co mají dělat. Když pomineme osobnostní a názorové rozdíly, problém spočívá v zákonu. Jeho znění se nezměnilo od chvíle vzniku, tedy od roku 1992. Text má charakter „porevoluční“ euforie a nejasných deklarací. Zatímco četka naplňuje prostor zákona kreativně a její produkty se objevují v naprosté většině českých médií, rada jede v režimu malé televizní a rozhlasové rady z devadesátých let. Má například „schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře“, nebo „dohlížet na využití účelových dotací“, ale radní nemají dost kompetencí (nebo odvahy) ani vlastní odborníky (analogie s dozorčí komisí v RČT nebo RČRo), aby vůbec tuhle působnost mohli v celé šíři dělat. Zákon ani nepopisuje, jestli má mít rada veřejné či neveřejné schůze. Zato radní mají popsáno, co všechno se neslučuje s jejich funkcí – avšak terminologie počátku devadesátek (například „hromadné sdělovací prostředky“), umožňuje extenzivní výklad. Celý článek

Déčko na konci srpna začne sedmý rok vysílání

17. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
S podzimním schématem začne už sedmý rok vysílání veřejnoprávního D0čka. Divákům, na které cílí,  nabídne první český hraný detektivní seriál pro děti, novou kolekci vzdělávacích pořadů i pokračování dvou oblíbených večerníčků. Po letech tak vznikl nový český seriál pro děti, ovšem na původní Arabely, Létající Čestmíry a Pany Tau se pokusí Česká televize navázat dětskou detektivkou. Kulatiny oslaví i Kouzelná školka - je to už dvacet let, co připlula na televizní obrazovky. Celý článek

Hana Dohnálková: Vyzvu kolegu Vítězslava Jandáka, aby na veřejném jednání rady učinil omluvu

16. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Na konci června řešil volební výbor na základě iniciativy místopředsedkyně Miroslavy Němcové (ODS) „chování a výroky radního Vítězslava Jandáka“. Člen Rady Českého rozhlasu Vítězslav Jandák v obě, kdy byl poslancem, řadu let působil ve volebním (mediálním) výboru. Nutno zdůraznit, že na výbor byla k diskusi o tom, co se stalo na dubnové schůzi rozhlasové rady, pozvána pouze předsedkyně Hana Dohnálková. Jednalo se tedy o Jandákovi bez Jandáka. Pozván nebyl ani další rozhlasový radní, který se jako jediný od Jandákových výroků distancoval, Jiří Vejvoda. „Požádala jsem o zařazení tohoto bodu na program, protože volební výbor má v gesci sledovat dění a kontrolovat rady, které Poslanecká sněmovna volí.“ řekla na úvod Miroslava Němcová (ODS) a ocitovala text konkrétního paragrafu zákona o ČRo, „Poslanecká sněmovna člena rady z funkce odvolá, pokud narušil závažným způsobem důstojnost funkci člena rady nebo dopustí-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena rady.“ Podle Miroslavy Němcové na schůzi rozhlasové rady 24. dubna 2019 porušil Vítězslav Jandák zákon (radní musí zachovávat důstojnost), a proto navrhla jeho odvolání. Na podporu svého názoru citovala z vyjádření místopředsedy rady Jiřího Vejvody. Miroslava Němcová doplnila, že Rada Českého rozhlasu obdržela 7 stížností na urážky Vítězslava Jandáka. Pak pokračovala v žalobě na nepřítomného exposlance, „Poté, kdy se tohle všechno odehrálo, kdy celá kauza byla otevřena, poté kdy se k ní vyjadřovali nejen syndikát novinářů, nejenom posluchači Českého rozhlasu, nejenom někteří politici, tak Vítězslav Jandák řekl, že si za svými slovy absolutně stojí. Čili byla tam nulová reflexe, nulová snaha nějak napravit to, co udělal a žádným způsobem tedy nevyvodil z toho pro sebe, že by se měl řídit povinnostmi, které mu ukládá zákon.“ Celý článek

Václav Mencl: Nechci předjímat, ale některá porušení zákona na TV Barrandov se už opakovala

15. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Na konci června projednal volební výbor Zprávu o činnosti RRTV a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2018. „Rada musí reflektovat politické a celospolečenské významné události a změny, které mají svou mediální odezvu. V roce 2018 to byly zejména dvoje volby, lednové prezidentské a říjnové volby do zastupitelstev obcí a Senátu,“ uvedl místopředseda rady Václav Mencl (nominovaný ODS). „Monitoring a analytické vyhodnocení rozhlasového a televizního vysílání před dvojími volbami se tak stal dominantním úkolem rady v roce 2018.“ Hodně práce radě přinesla především TV Barrandov. „V průběhu celého roku byl program obohacován o nové formáty moderované panem Jaromírem Soukupem,“ pokračoval Václav Mencl, „problematičnost těchto pořadů se projevila v obrovské vlně stížností, a to jak ze strany pobouřených diváků, tak ze strany subjektů, které se domnívaly, že byly prostřednictvím některého z pořadu poškozeny, protože jich bylo pojednáno jednostranně a manipulativně z jejich hlediska. Rada projednala desítky analýz, které posuzovaly pořady typu Duel a Aréna, Kauzy a další, a v mnoha případech bohužel analýzy potvrdily, že tyto pořady bezprecedentním způsobem porušují bazální zásady objektu a vyváženosti. Rada proto opakovaně přistupovala k vydání upozornění na porušení zákona.“ Celý článek